One Comment Add yours

  1. Yes! Å *være* med kroppen, både når man synger, trener, jobber eller hviler, gir en helt annen opplevelse enn når man *bruker* kroppen. I det første tilfellet jobber man på lag med nervesystemet – i det andre står man i fare for å pushe over grensene kroppen setter for seg selv. Bodymapping anbefales!

Leave a Reply